Maailman ja yhteiskunnan muutos -Upseerin arvot ja perinteet (2004)

Helsinki 2004
Kadettikunta ry
ISBN: 951-98334-6-3

Tämä kirja käynnistää uuden vaiheen Kadettikunnan vuonna 1998 alkaneessa arvokeskustelussa. Kirjassa esitellään suomalaisen kadettiupseeriston arvomaailmaa syksyllä 2003 tehdyn arvokyselyn perusteella sekä käsitellään perinteiden merkitystä tämän päivän upseerin arvomaailman perustana yhteiskunnassamme käynnissä olevassa muutoksessa. Tässä kirjassa tuodaan lukijan arvioitavaksi myös Kadettikunnan syksyn 2003 arvoseminaarin anti.