Kadettikurssien historiikit

Tiedossa olevat kadettikurssien historiikit:

1. Kadettikurssi
Leo Franck: Ensimmäinen kadettikurssi, Karisto 1969/ Ruotsiksi v. 1945.
2. Kadettikurssi
Kustaa-Aadolf Järventaus: Kadetti 117 (2. kadettikurssi), Karisto1940.
13. Kadettikurssi
Aatos Maunula, Väinö Kannas, Fjalar Seeve: 13. kadettikurssi 40 v. 1970.
19. Kadettikurssi
19. kadettikurssi 50 v 1937-1987.
Kyösti Pulliainen: 19. kadettikurssi 60 v 1935-1997.
14. Merikadettikurssi
Jorma Haapkylä, Osmo Saari, Leo Sarvimäki: 14. merikadettikurssi 1939 – 1944. Julkaistu 1997.
24. Kadettikurssi
Ahti Haapaniemi: 24. kadettikurssi 50 v 1941 – 1991.
25. Kadettikurssi
Vilho Tervasmäki, Åke Heiniö, Ilkka Jalas, Eero Kiviluoto: 25. kadettikurssi 1941 – 1991. Julkaistu 1991.
26. Kadettikurssi
Stig Roudasmaa: XXVI kadettikurssi Maasotakoulussa 1942 – 1943. Nykypaino, Helsinki 1992.
18. Merikadettikurssi
Heikki Tiilikainen: Kivikaleerin kannella. 18. merikadettikurssin aikakirjat (1944 – 1946). Julkaisija Suomen Sotilas. Yliopistopaino, Helsinki 1999.
28. Kadettikurssi
Olli Tikka, Risto Setälä, Lauri Makkonen, Heikki Sarparanta, Pentti Palmu ja Lauri Vilkko: 28. kadettikurssi 50 v 1998 (1946 – 1947).
29. Kadettikurssi
Raino Ahonen, Juhani Leinonen, Niilo Palmen, Anssi Valkama ja Raimo Viita: 29. kadettikurssi (1947 – 1948), julkaistu vuonna 1988.
35. Kadettikurssi
Kauko Halonen ym.: 35. kadettikurssi 1950 – 1951. Gummerus, Saarijärvi 1998.
37. Kadettikurssi
Aimo Tiainen, Antero Aro, Anne Myllyoja: 37. kadettikurssin historiikki 1951 – 1953. Ilmestynyt v. 2003.
39. Kadettikurssi
Jyri Paulaharju: Paasikiven wiimeiset wakinaisen wäen wänrikit: 39. kadettikurssin ja 26. merikadettikurssin historiikki 1953 – 1955. Vammala 2002.
40. Kadettikurssi
Pertti Kilkki: Kaaderimuistoja. 40. kadettikurssi 40 v. Raamattutalo, Pieksämäki 1996.
Kari Norkola: Urkin ensimmäiset … Kaaderimuistoja 2, 40. Kadettikurssi 50 vuotta 2006, Edita Prima Oy, Helsinki 2005.
Matti Mattila: 40.Kadettikurssi 1954-1956. DVD-multimedia v 2011.  
42. Kadettikurssi ja 28. Merikadettikurssi
Jorma Kaarnola ym.: Minne veikään askeleemme? 42. kadettikurssi ja 28. merikadettikurssi 1956 – 1958. Rt-Print, Pieksämäki 1998.
43. Kadettikurssi
Purmo Saarikoski: Niin kirkkaina siintävät säilät. 43. kadettikurssi 1957 – 1959. Raamattutalo, Pieksämäki 1988.
44. Kadettikurssi ja 29. Merikadettikurssi
Matti Lumme: Kadettikurssin hupaisat tarinat. 44. kadettikssi ja 29. merikadettikurssi 40 v 1998. Gummerus, Jyväskylä 1999. Historiikkia on saatavissa Kadettikunnan toimistosta.
Matti Lumme: Hurttiukkojen vahtiparaati – Valitut palat. Maa ja lentokadettikurssi 44. ja Merikadettikurssi 29. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä 2006.
Kaaderit koolla, Kadettikurssi 44 ja Merikadettikurssi 29, Kurssitapaamiset 1959-2022.
45. Kadettikurssi ja 30. Merikadettikurssi
Pentti Toivonen: 45. kadettikurssi ja 30. merikadettikurssi. Domus Offset, Tampere 2000.
46. Kadettikurssi ja 31. Merikadettikurssi
Ilmo Kekkonen: Kehityksessä mukana. 46. kadettikurssin ja 31. merikadettikurssin historiikki 1959 – 1961. Gummerus, Jyväskylä 2001.
Toim Ilmo Kekkonen: Aika velikultia. 46. kadettikurssin ja 31. merikadettikurssin tapahtumia ja muisteloita. Kirjapaino Domus-Offset Oy, Tampere 2006.
47. Kadettikurssi ja 32. Merikadettikurssi
Kari Saksela: Kadettikurssi 47 ja merikadettikurssi 32. Gummerus, Jyväskylä 1999.
48. Kadettikurssi ja 33. Merikadettikurssi
Ahti Lappi: Kylmän sodan upseerit. 48. kadettikurssi ja 33. merikadettikurssi 1961 – 1963. Gummerus, Jyväskylä 2002.
49. Kadettikurssi ja 34. Merikadettikurssi
Pauli Thomenius: Akateemisten upseerien kärkijoukko. 49. kadettikurssi ja 34.merikadettikurssi 1962 – 1965. Newprint Oy, Raisio 2005.
50. Kadettikurssi ja 35. Merikadettikurssi
Juhani Haapala, Pekka Ripatti, Aulis Levä, Risto Rasku (toim.): Yhdessä vahvana kuin ois käsi kahvassa kalvan. 50. Kadettikurssi, 50. Lentokadettikurssi ja 35. Merikadettikurssi 1963-2013. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2013.
51. Kadettikurssi ja 36. Merikadettikurssi
Kari Kokkonen, Pentti Hämäläinen, Seppo Uro, Lasse Härkönen: 51. kadettikurssi 1964 – 1992.
Pertti Suominen – Seppo Uro: Monessa mukana- 51. kadettikurssin ja 36. merikadettikurssin vaiheita 1964 – 2004. 384 sivua, ISBN 951 – 98334 – 8 – X 2004.
52. Kadettikurssi
Kadettikurssi 15.9.1965-30.3.1968, 40 v (DVD)
53. Kadettikurssi
Heikki Holma – Jouko Huhtala – Jouko Kivimäki – Raimo Koskela: 53. Kadettikurssi 40 vuotta, Mitäs me tykkimiehet 1969-2009. Kariston Kirjapaino Oy, Hämeenlinna 2008.
54. Kadettikurssi
Antti Iivonen, Pekka Rapila, Jouko Mattila, Martti Haavisto: Viimeiset testaamattomat. 54. kadettikurssi 40 vuotta 1970 – 2010. Gummerus Kirjapaino Oy. Julkaistu 2010. ISBN 978-952-99757-2-3.
55. Kadettikurssi ja 40. Merikadettikurssi
Erkki Rajamäki ja Seppo Haario: 55. kadettikurssi ja 40. merikadettikurssi 25 v 1997.
Ilkka Kianto, Yrjö Peltola, Jarmo Peltola, Matti Mäkinen, Seppo Haario ja Raimo Nikki: Isänmaan asialla. 55. Kadettikurssi ja 40. Merikadettikurssi 40 vuotta. Bookwell Oy, Porvoo 2011. ISBN 978-952-92-8637-9.
56. Kadettikurssi ja 41. Merikadettikurssi
Hannu Jauhiainen, Antti Nieminen, Anssi Vesikallio: Taustaa ja tarinoita. 56. Kadettikurssi ja 41. Merikadettikurssi 40 vuotta. Kopijyvä Jyväskylä 2012.
57. Kadettikurssi ja 42. Merikadettikurssi
Lauri Ovaska, Pekka Majuri (toim.): Kirveen kertomaa. 57. Kadettikurssien ja 42. Merikadettikurssin 40-vuotisjuhlakirja. Hansaprint Oy, Vantaa 2013. ISBN 978-952-93-1910-7.
58. Kadettikurssi
Ensio Mäkipelto, Seppo Toivonen: Te nousitte, Kadettikurssi 58 15.9.1971-31.3.1974. Geiser Oy, Lahti 2016. ISBN 978-952-67972-5-0
65. Kadettikurssi
Veikko U.J. Heinonen (toim.) ja 65. kadettikurssin ja 49. merikadettikurssin historiikkitoimikunta: Urkin viimeiset – 65. kadettikurssin ja 49. merikadettikurssin historiikki 1981-2021. AC Air Art Oy Jyväskylä 2021. 978-952-68941-2-6.
66. Kadettikurssi
Toimituskunta: Pasi Kesseli, Reima Halonen ja Kari Halonen: 66. Kadettikurssin kurssimatrikkeli (DVD). Helsinki 2013.

Edellisten lisäksi ainakin kadettikurssit 24, 26, 39, 40, 41, 42, 67, 71, ja 75 ovat julkaisseet kurssijulkaisun kadettikurssinsa päätteeksi tai pienimuotoisen kuva- tms. julkaisun.

Kadettikunta pyytää, että täydennykset ja lisäykset luetteloon ilmoitetaan Kadettikunnan toimistoon, ja että kustakin teoksesta toimitettaisiin yksi kappale Kadettikunnan käsikirjastoon.

Kadettikunnan toimistossa on saatavissa joidenkin kurssien historiikkeja, ja niitä voi tiedustella Kadettikunnan pääsihteeriltä.