Kadettiupseerin veistos

Itsenäisen Suomen Kadettikoulun ensimmäinen kurssin upseerit perustivat Kadettikunnan veljesjärjestöksi, jonka tarkoituksena oli kurssin aikana syntyneen yhteenkuuluvuuden ja toveruuden elinikäinen vaaliminen.

Maanpuolustuskorkeakoulu kantaa suuren vastuun kadettiupseeristomme koko uran kestävästä koulutuksesta ja kasvatuksesta. Kadettiupseerin veistos on Kadettikunnan kunnianosoitus Maanpuolustuskorkeakoulun ja sen edeltäjien runsaan kahdeksankymmenen vuoden työlle isänmaamme upseerikoulutuksen hyväksi.

Veistokseen on kaiverrettu kolme suomalalaisen upseerikasvatuksen perusarvoa:

  • Kadettiveljeys– kuvaa kadettikoulutuksen aikana luotuja elinikäisiä ystävyyssuhteita
  • Isänmaa– kuvaa maa-, meri- ja ilmavoimia upseerin palveluspaikkoina sekä maata, merta ja ilmatilaa upseerin toimintakenttinä
  • Constantem Decorat Honor– kuvaa upseerin omalle uralleen asettamaa tavoitetta, kadettiupseerin yhteistä tunnusta – Kunnia kestävän palkka

Kadettikunta luovutti 80-vuotispäivänään 27.1.2001 veistoksen ja siihen liittyvät arvot Maanpuolustuskorkeakoulun ylläpidettäväksi ja vaalittavaksi.

Veistos on sijoitettu Ritaritalon edustalle MPKK:n campukselle Santahaminaan. Sen on veistänyt kuvanveistäjä Raimo Jaatinen.