Kurssien yhteysupseerit ja kummikurssitoiminta

Opintonsa päättävä kadettikurssi nimeää kurssin yhteysupseerin, joka pitää yhteyttä ns. kummikurssiin, toimii ”linkkinä” kadettitovereiden välillä ja kutsuu kokoon mm. kurssikokoukset ja muut yhteiset tapahtumat. Pääsääntöisesti kadettikurssien yhteysupseerina on kadettivääpeli ja merikadettikurssien yhteysupseerina on kadettipursimies.

Kullakin kadettikurssilla on kaksi kummikurssia. Kadettikoulun johtaja kutsuu vanhemmiksi kummeiksi kurssinumeroltaan 50 kurssia pienemmän kadettikurssin ja nuoremmiksi kummeiksi kurssinumeroltaan 30 kurssia pienemmän kadettikurssin. Esimerkiksi 99. kurssin kummit ovat 49. ja 69. kurssi.

Luetteloa kurssien yhteysupseereista pitää yllä Kadettikunnan toimisto.