Ansiomerkki

Kadettikunnan ansiomerkki voidaan myöntää jäsenelle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ansiomerkki annetaan aina kunniajäsenelle.

Ansiomerkki on kooltaan 40 x 32 mm oleva upseerin tutkintomerkki (alunperin Kadettikunnan merkki) varustettuna kullatulla 2 mm merkin ulkoreunan yli ulottuvalla pohjalaatalla. Myös ansiomerkin saaneen up­seerin jasenmerkki varustetaan kullatulla pohjalaatalla.

Kadettikunnan merkin (miekat alaspäin) on suunnitellut luutnantti Göran Wichman ja se on vahvistettu kayttöön vuonna 1928. Miekat käännettiin ylöspäin vuonna 1936. Vuonna 1970 Kadettikunnan merkki sai upseerin virkatutkintomerkin ja 1993 upseerintutkintomerkin aseman.

Ensimmäinen ansiomerkki myönnettiin Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimille 26.1.1947.