Yleinen palvelusohjesääntö

Yleinen palvelusohjesääntö luo yhtenäiset käyttäytymis- ja toimintamallit puolustusvoimien sotilashenkilöstölle. Ohjesääntö rakentuu suomalaisille sotilasperinteille ja tukee puolustusvoimien arvopohjaa.

Ohjesäännössä on perusteet puolustusvoimien henkilöstörakenteesta, palvelusmääräyksistä, hallintoyksikön järjestelyistä, turvallisuustoiminnasta, terveydenhuollosta, tiedotustoiminnasta, viestinnästä ja perinteisistä sotilaallisista tilaisuuksista. Yleisessä palvelusohjesäännössä määrätään asevelvollisen asevelvollisuuslaissa tarkoitetun palvelusvelvollisuuden ja paikallaolovelvollisuuden tarkemmasta sisällöstä.

YLPALVO 2017 on ladattavissa tästä linkistä.