Jäsenedut

Kadettina

 • Olet vapautettu jäsenmaksusta
 • Kadettipiirisi on Kadettitoverikunta
 • Kadettikunta antaa toiminnallista tukea kadeteille Kadettitoverikunnan kautta. Kadettitoverikunnan edustaja on Kadettikunnan hallituksessa kadettien edustajana.
 • Saat veloituksetta Kylkirauta-lehden, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa
 • Sinulla on oikeus osallistua Kadettikunnan ja Kadettipiirien järjestämiin tilaisuuksiin
 • Sinulla on oikeus osallistua Kaaderigolf-tapahtumaan
 • Saat erilaisia Kadettikunnan kirjallisia- ja multimediatuotteita opintojesi tueksi

Upseeriksi valmistumisen yhteydessä

 • Kadettikunta ja Upseeriliitto luovuttavat sinulle Kadettiupseerit 1920 -2010 -matrikkelin
 • Paikallinen Kadettipiiri luovuttaa sinulle Suomen pöytälipun ja Kadettikunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki pienoiskoossa) kadettipiirin järjestämässä uusien upseerien vastaanottotilaisuudessa

Aktiivipalveluksessa tai evp-upseerina

 • Jäsenmaksusi on vain 27 euroa, josta palautuu toimintatukea omalle kadettipiirillesi 7,10 tai 15 euroa riippuen Kadettipiirin jäsenmäärästä (jäsenmäärältään pienimmät Kadettipiirit saavat suuremman tukiosuuden)
 • Sinulla on oikeus käyttää Kadettikunnan jäsenmerkkiä (upseerin tutkinnon pienoismerkki) siviilipuvussa
 • Saat Kylkirauta-lehden, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa
 • Voit käyttää Kadettikunnan kotisivuja kadettikurssisi yhteydenpitoon ja tiedottamiseen sekä kurssitapaamisten järjestämiseen
 • Voit seurata mediassa käytävää maanpuolustuksen ja turvallisuuspolitiikan keskustelua Kadettikunnan uutisikkunan välityksellä
 • Sinulla on oikeus käyttää Kadettikunnan multimediatuotteita; Turvallisuuspolitiikan tietopankki, Suomi kylmässä sodassa, Veteraanien perintö – Itsenäinen isänmaa, Suomi muuttuvassa maailmassa
 • Sinulla on oikeus osallistua Kadettikunnan ja kadettipiirien järjestämiin tilaisuuksiin, joita ovat mm. turvallisuuspolitiikan, johtamisen ja arvoseminaarit
 • Sinulla ja perheelläsi on mahdollisuus osallistua kadettipiirien järjestämiin perheretkiin
 • Sinulla ja puolisollasi on oikeus osallistua Kaaderigolf-tapahtumaan

Lisäksi

 • Saat maksutonta perhe- ja perintöoikeuteen liittyvää puhelinneuvontaa Asianajotoimisto Lindell Oy:n tuottamana
 • Sinulla on oikeus käyttää Kadettikunnan jäsenmerkkiä kuolinilmoituksessa
 • Sinulla on oikeus käyttää Kadettikunnan jäsenmerkkiä hautakivitunnuksena
 • Sinulla ja läheisilläsi on Kadettikunnan jäsenenä mahdollisuus hautaus- ja perheavustukseen.

Kadettikunta on aatteellisena järjestönä ja arvoyhteisönä mukana Tammenlehvän Perinneliiton veteraanityössä ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa.

Kadettikunta on kadettiupseereita edustavana järjestönä Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen (YTE) jäsen, jossa ovat edustettuina myös ammattijärjestömme Upseeriliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Jääkärisäätiö.

Kadettikunta on myös mukana Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmajayhdistyksessä em yhteistoimintatahojen kanssa.

Kadettikunta tekee turvallisuuspolitiikkaa osaavana järjestönä maanpuolustustahtoon vaikuttavaa yhteistoimintaa Opetushallituksen ja Historian- ja Yhteiskuntaopinopettajien liiton sekä paikallisten kouluviranomaisten kanssa turvallisuuspoliittisen tietouden välittämiseksi koulunuorisolle.

Edellä on mainittuna vain joitakin tärkeimpiä seikkoja joiden takia Sinun kannattaa olla Kadettikunnan jäsen. Tärkeimpänä asiana on varmaankin, että Sinulla on mahdollisuus opiskella upseeriksi ja valmistuttuasi Sinulla on töitä ja voit palvella kadettiupseerina niin kotimaan- kuin ulkomaanpalvelustehtävissä tukenasi maanpuolustustahtoinen Suomen kansa.