Kadettikunta ry hallitus

Puheenjohtaja
Kenraalimajuri Jari Kallio
MPKK:n rehtori
Puh: 0299 800
Varapuheenjohtaja
Kommodori Henrik Nýsten
Talousjaoston puheenjohtaja
Helsingin kadettipiiri
henrik.nysten (at) mpk.fi
Eversti evp Mikko Kauppala
Maanpuolustusjaoston puheenjohtaja
Helsingin kadettipiiri
mikko.kauppala (at) kadettikunta.fi
Eversti Eero Svanberg
MPKK
Viestintäjaoston puheenjohtaja
Helsingin kadettipiiri
Puh: 0299 800
Eversti Juha Helle
Kadettikoulun johtaja
Perinnejaoston puheenjohtaja
Helsingin kadettipiiri
Puh: 0299 800
Everstiluutnantti Petri Toivonen
Uudenmaan Jääkäripataljoonan
komentaja
Helsingin kadettipiiri
Puh: 0299 800
Everstiluutnantti Sami Mattila
Rajavartiolaitos
Järjestöjaoston puheenjohtaja
Helsingin kadettipiiri
Puh: 0295 420 000
Komentaja Mikko Sistonen
Merivoimien Esikunta
Helsingin kadettipiiri
Puh: 0299 800
Kapteeniluutnantti evp Maarit Sapman
Länsi-Uudenmaan kadettipiiri
maarit.sapman (at) gmail.com
Kadetti Alfred Andersson
Kadettitoverikunta
105. kadettikurssi
Kadettikoulu / MPKK
vpj (at) kadettitoverikunta.fi