Oikeudellinen neuvontapalvelu Kadettikunnan jäsenille

Kadettikunta ry:n jäsenet ovat oikeutettuja Asianajotoimisto Lindell Oy:n (linkki) oikeudelliseen neuvontapalveluun perhe- ja perintöoikeuden ja riita-asioiden aloilta.

Oikeudellinen neuvontapalvelu toteutetaan puhelinneuvontana, joka on Kadettikunnan jäsenelle, hänen puolisolleen tai perilliselleen ensimmäisen puhelinneuvontakerran osalta maksuton. Tämän on todettu olevan riittävä perusasioiden selvittämiseksi.

Neuvontapalvelu koskee perhe- ja perintöoikeuden aihealueita, joita ovat muun muassa edunvalvonta, edunvalvontavaltuutus, elatusasiat, ennakkoperintö, lahja, testamentti, avioehtosopimus, ositussopimus, perunkirjoitus, perinnönjako ja kuolintapauksen perusteella mahdollisesti maksettavat erilaiset etuudet sekä edellä mainittuihin oikeustoimiin liittyvä verosuunnittelu.

***

Lisämateriaalia alla olevista linkeistä (OTM Kaisa Mähkän artikkelit Kylkiraudan numeroissa 1-4/2019, 1/2020 ja 2/2020)

– Avio-oikeus ja avioehtosopimus – mitä ne merkitsevät avioerotilanteessa?

– Edunvalvontavaltuutuksesta ja ikääntymisen ennakoinnista

– Perimysjärjestyksestä, lakiosaoikeudesta, lesken asemasta ja testamentin laatimisesta

– Erilaisista testamenteista ja perintöverotuksesta

– Harkitulla perintösuunnittelulla veroetua

– Yhteisomistuksesta ja yhteisomistuksen purkamisesta