Kunniakilpi

Kadettikunnan kunniakilpi voidaan myöntää

  • yhteisölle, joka on merkittävästi toiminut Kadettikunnan päämäärien edistämiseksi
  • Kadettikunnan jäsenelle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti Kadettikunnan luottamustehtävissä tai muulloin osallistunut erityisen aktiivisesti Kadettikunnan toimintaan
  • Kadettikuntaan kuulumattomalle Suomen kansalaiselle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut Kadettikunnan ja sen jäsenistön hyväksi
  • Ulkomaalaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut Kadettikunnan ja oman maansa välisen yhteistoiminnan edistämiseksi.

Kilven on suunnitellut kadettikunnan entinen pääsihteeri, eversti Pekka Rapila.

Ensimmäinen kunniakilpi luovutettiin 14.1.2003 Maanpuolustuskorkeakoululle.