Hautaus- ja perheavustus

Kadettikunta ry:n perustama Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on tukenut yli 70 vuoden ajan kadettiupseereja sekä heidän omaisiaan hautaus- ja perheavustuksin. Säätiön avustustoiminta perustuu sen sääntöjen 2 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti:

”Säätiön tarkoituksena on tukea vaikeaan asemaan jääneen Kadettikunta ry:n kuolleen jäsenen lähimpiä omaisia kuolemantapauksen sattuessa sekä tukea vanhenevia tai vammautuneita Kadettikunta ry:n jäseniä.

Säätiö voi avustaa myös taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita vakinaisen väen upseerikoulujen kadettiosaston käyneitä upseereita sekä näiden omaisia.”

Haettaessa edellisen perusteella avustusta on hakemuslomakkeita ja -ohjeita saatavissa asianomaiselta kadettipiiriltä sekä säätiön toimistosta, puh 050 470 7291 tai sähköpostitse kadettikunta(at)kadettikunta.fi.

Kadettikunnan jäsenet ovat myös oikeutettuja Asianajotoimisto Lindell Oy:n (linkki) oikeudelliseen neuvontapalveluun perhe- ja perintöoikeuden ja riita-asioiden aloilta. Ensimmäinen puhelinneuvonta on maksuton.