Hautaus- ja perheavustus

Kadettikunta ry:n vuonna 1952 perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön avustustoiminta perustuu säätiön sääntöjen 2.§:n:

”Säätiön tarkoituksena on avustaa taloudellisesti vaikeaan asemaan jääneen Kadettikunta ry:n kuolleen jäsenen lähimpiä omaisia raha-avustuksella mahdollisimman pian kuolemantapauksen sattuessa.

Säätiö voi avustaa myös taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita vakinaisen väen upseerikoulujen kadettiosaston käyneitä upseereita sekä näiden omaisia.”

Haettaessa edellisen perusteella avustusta on hakemuslomakkeita ja -ohjeita saatavissa asianomaiselta Kadettipiiriltä sekä säätiön toimistosta puh (09) 490 759 tai sähköpostitse sabina.krogars(at)kadettikunta.fi.

Säätiön tukee myös puhelimitse annettavaa kuolemantapauksiin liittyvää perhe- ja perintöoikeuden neuvontatyötä. Neuvontaa antaa Asianajotoimisto Lindell Oy (linkki).