Kunnia kestävän palkka (1996)

Jyväskylä 1996
Jyri Paulaharju
Martti Sinerma
ISBN: 952-90-7017-9

”Constantem decorat honor -kunnian kestävän palkka” on Kadettikunta ry:n tunnuslause ja se kuvannee hyvin myös järjestön jäsenistön asemaa ja periaatteita.

Tästä kertoo myös tämä historiateos, joka on kooste Kadettikunnan historiaan liittyvistä tapahtumista.

”Ellemme tunne menneistyyttämme, olemme kadottaneet tulevaisuutemme.”