Joukkosi Eessä – Ajatuksia reserviläisarmeijan johtamisesta (2003)

Helsinki 2003
Toimituskunta: Puheenjohtaja Janne Kosonen, Aki-Mauri Huhtinen, Göran Lindgren,
Pekka Rapila, Asko Sivula
ISBN: 952-99229-0-6

Muutokset turvallisuusympäristössä, kiihtyvä tekninen kehitys, tietoyhteiskunnan haasteet ja monet muut tekijät aiheuttavat kasvavia vaatimuksia sotilasjohtamiselle. Yhä kovempie tuloksia on kyettävä saavuttamaan rajallisin resurssein. Vaatimuksia hyvälle johtamiselle löytyy runsaasti. Johtamista käsittelevissä ohjesäännöissä ja oppaissa on pitkiä luetteloita hyvän johtamisen ja johtamiskäyttäytymiseen. Johtamisen onnistuminen yhteiskunnan muutoksien mukaan. Erityisiä vaatimuksia maanpuolustuksen muuttuminen asettaa reservin johtajille, jotka eivät ammatikseen ja päivittäin ole tekemisissä sotilasjohtamisen kanssa.
Kirja perustuu Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa 18.-19.10.2002 järjestettyyn seminaariin ”Reserviläsarmeijan johtaminen – arvot ja osaaminen johtajuudessa”. Tavoitteena oli kahden tiiviin seminaaripäivän aikana pyrkiä yhdessä avaamaan johtamiseen liittyvää problematiikkaa erityisesti reserviläisarmeijan näkökulmasta. Artikkeleissa johtamista
käsitellään sekä filosofisista että eettisistä lähtökohdista samoin kuin käytännön koulutuksen ja tutkimustulosten perusteella.

Johtamisen arvoseminaarin järjestelyistä ja tähän kirjaan kootun aineiston tuottamisesta vastasivat yhdessä Kadettikunnan kanssa Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen laitos.