Ajatuksia upseerin arvomaailmasta (2002)

Jyväskylä 2002
Kadettikunta ry
ISBN: 951-98334-0-4

Tämän kirjan tavoitteena on saada Sinut pohtimaan upseerina olemisen perimmäisiä asioita. Kadettikunta upseerien aatteellisena järjestönä pitää tätä pohdintaa jatkuvasti ajankohtaisena ja tarpeellisena.

Tämä julkaisu on osa arvoprosessiamme. Sen sisältö muodostuu laajalle osalle kadettiupseeristoa tehdystä arvotutkimuksesta, pääosasta Katajanokan Upseerikasinolla 28.10.1998 järjestetyssä arvoseminaarissa pidetyistä alustuksista ja keskustelupuheenvuoroista sekä Kadettikunnan erikseen julkaisua varten pyytämistä arvomaailmaan liittyvistä kannanotoista. Julkaisun loppuun on liitetty arvokeskustelun jatkamista helpottavan upseerin arvoympäristön työskentelyaineisto, joka kulukoon esimerkiksi kadettipiirien ja joukko-osastojen käytössä.

Julkaisussa ei ole erillistä eettistä säännöstöä upseereille, vaikka monet ovat sitä pitäneet hyödyllisenä. Sen sijaan on pyrkimys tarjota lukijalle erilaisia näkökulmia upseerin ammatissa esiin tuleviin eettisiin ja arvokysymyksiin ja niiden avulla herättää laajaa keskustelua upseerin arvomaailmasta.