Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen (2006)

Jyväskylä 2006
Kadettikunta ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry
ISBN: 952-99757-0-8

Kylmä sota päättyi Saksan yhdistymiseen, Itä-Euroopan komministihallituksen kaatumiseen ja Neuvostoliiton hajoamiseen. Kylmän sodan asetelmien purkaminen Euroopassa sujui lähes väkivallattomasti, mutta tilanteen kärjistymisen riskit olivat koko ajan suuret. Suomen hallitus toimi tilanteessa harkitun varovaisesti. Historian kulku ei suinkaan ollut itsestäänselvyys. Toisinkin olisi voinut käydä. Kylmän sodan päättymisen jälkeen on puhuttu uudesta maailmanjärjestyksestä, joka kuitenkin etsii yhä muotoaan.

Kirja on Kadettikunnan ja Suomen Reserviupseeriliiton panos turvallisuuspolitiikan tästä osasta käytävään keskusteluun. Siihen on koottu 30.3.2006 järjestetyn juhlaseminaarin asiantuntijaesitykset. Tilannetta on syytä kuitenkin edelleen seurata tarkasti ja keskustelu tulee jatkumaan.