Kestävää koristaa kunnia (2009)

Hämeenlinna 2009
ISBN: 978-952-5026-86-3
Päätoimittaja: Kapteeni Marko Palokangas
Toimituskunta: Eversti Pekka Rapila,
Eversti Hannu Aikilo, Eversti Jari Kallio,
Eversti Timo Pöysti

Tämä juhlakirja on omistettu suomalaisille kadeteille ja kadettiupseeristolle. Kadettikoulun lipussa, sankariaulan kunniatauluissa sekä lukemattomissa muistoesineissä ja asiakirjoissa esiintyvä kadettiupseeriston latinankielinen tunnuslause on ’Constantem Decorat Honor’. Lauseen suora käännös olisi ’kestävä koristaa kunnia’, mutta luontevammaksi ja viralliseksi suomenkieliseksi muodoksi on aikojen saatossa vakiintunut ’kunnian kestävän palkka’.

Kirjan artikkelit eivät ole tieteellisiä, vaan perustuvat pitkälti kirjoittajien omiin kokemuksiin ja näkemyksiin kadettipiireistä ja -kasvatuksesta. Kirjoitukset eivät myöskään puolustusvoimien virallista kantaa. Jokainen kirjoittaja vastaa itse artikkelinsa sisällöstä sekä esittämistään mielipiteistä.

Kirja luettavissa tästä linkistä.