Korutonta kertomaa II (1943)

Talvisodan jälkeen 24. kadettikurssin kadeteilta kerättiin 200 sotamuistelmaa, joista 101 kertomusta julkaistiin Kadettioppilaskunnan ”Korutonta kertomaa, satayksi kertomusta” -julkaisussa vuonna 1940.

Vuonna 1943 Kadettioppilaskunta julkaisi ”Korutonta kertomaa II, Sotamuistelmia 1941-1942”. Tuolloin kertomukset koottiin 26. kadettikussilta.

Kirja luettavissa tästä linkistä.