Suomi kylmässä sodassa (2006)

Keuruu 2006
Pekka Visuri
ISBN:978-951-1-20925-6

Mitkä syyt johtivat suurvaltojen riitaantumiseen ja kylmään sotaan toisen maailmansodan jälkeen? Miten Suomi asettui “Paasikiven linjalle”?

Sijainti idän ja lännen blokkien välimaastossa kytki Suomen mukaan kriiseihin, joita kylmän sodan aikana sattui useita. Presidentti Urho Kekkosen kaudella kehittyi turvallisuuspolitiikan oppi, jonka puitteissa pyrittiin yhdistämään ulkopolitiikka ja maanpuolustus toimivaksi kokonaisuudeksi.

Suomi kylmässä sodassa selvittää Suomen aseman kehittymistä kansainvälisten tapahtumien kehyksessä. Teoksessa hyödynnetään uusinta tutkimusta ja muuta viime vuosina käyttöön saatua lähdeaineistoa.

Teos liittyy Kadettikunnan tuottamaan Suomi kylmässä sodassa -projektiin. Projektiin sisältyivät oheinen kirja ja multimedia CD sekä tietopankki (linkki).