Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa (2015)

Toimittanut Aki Aunala
Helsinki 2015
Maanpuolustuskorkeakoulu
Juvenes Print
ISBN 978-951-25-2715-1 (nid.)
ISBN 978-951-25-2716-8 (PDF)

Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -seminaari järjestettiin Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella 10.10.2014. Arvoseminaarien sarja on saanut alkunsa vuonna 2002, ja ensimmäinen Nuoret, arvot ja maanpuolustus -hankkeen arvoseminaari toteutettiin vuonna 2009. Tämä järjestyksessään kuudes ja viimeisin arvoseminaari myös päättää kyseisen seminaarisarjan tähän uusimpaan seminaarijulkaisuun. Yhteistyölle löytyy varmasti muita foorumeita tulevaisuudessa.

Seminaarin suunnittelussa ja organisoinnissa on toteutunut viranomaisten, tutkimuslaitosten, tiedemaailman sekä kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjen hyvä yhteistyö tärkeän asian esille tuomiseksi. Arvoseminaarin järjestelytoimikunnassa työskentelivät tällä kertaa professori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen, tutkija Soili Paananen ja tiedotussihteeri Elina Vahtera Maanpuolustuskorkeakoulusta, rehtori Kimmo Himberg, koulutuspäällikkö Eero Koljonen, psykologi Markku Nyman ja tiedottaja Pia Penttilä Poliisiammattikorkeakoulusta, Kadettikunnan pääsihteeri, eversti evp. Juha Tammikivi, Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen ja YTK (väit.) Risto Sinkko.

Tällä kertaa seminaarissa käsiteltiin toimintakykyä ja sen merkitystä onnistuneelle johtamiselle turvallisuustoimijoiden vaativissa työtehtävissä ja vaarallisissa tilanteissa. Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin kyselytutkimuksen tuloksia kansalaisten mielipiteistä muun muassa maanpuolustukseen liittyen. Tutkimuksen toteutti TNS-Gallup Oy yhdessä seminaarin järjestävien tahojen kanssa.

Tähän julkaisuun on koottu seminaarissa käsiteltyjen teemojen pohjalta kirjoitetut artikkelit. Aluksi sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen ja tiedotussihteeri Elina Vahtera Maanpuolustuskorkeakoulusta pohdiskelevat seminaarialustusten pohjalta toimintakyvyn ominaispiirteitä rihmastoituneessa maailmassa ja sisun käsitettä. Olemmeko valmiina nykypäivän haasteisiin siitä huolimatta, että olemme mobiililaittein kiinni informaatiotulvassa ympäri vuorokauden?

Kasvatustieteen tohtori, tutkija Soili Paananen Maanpuolustuskorkeakoulusta käsittelee toimintakyvyn tutkimusta käytännön olosuhteissa Vuosangan talviampumaleirillä saatujen tulosten näkökulmasta. Miten resilienssin kehittäminen onnistuu ammatillisissa käytänteissä ja miten johtaminen rakentuu sosiaalis-materiaalisena merkityksenanto- ja neuvottelusuhteena?

Teos löytyy myös Doria julkaisuarkistosta.