Kumpujen kätköistä – 1939-1945 menehtyneiden kadettiupseereiden ja kadettien hautapaikat

Kari T Huhtala
Lahti 2021
Kadettikunta ry ja Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö sr
Painotalo Plus Digital Oy
ISBN 978-952-689804-0-9 (sid.)
ISBN 978-952-69804-1-6 (PDF)

Kadettikunta ja Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö julkaisivat 20.4.2020 kirjana yleisesikuntakomentaja Kari Huhtalan pitkäaikaisen ja harrastetyönä toteutetun tutkimuksen ”Joukkosi eessä – 1939–1945 menehtyneet kadettiupseerit ja kadetit”. Tutkimustyö on arvokas kunnianosoitus aikaisemmille upseerisukupolville, jotka ovat täyttäneet Kadettilupauksensa ja antaneet henkensä Isänmaan puolesta. Kirja kertoo heidän tarinansa.

Kirja on luettavissa näköiskirjana tästä linkistä ja kirjaan liittyvään tietopankkiin pääsee tästä linkistä. 

Kirja sai jatkoa Kadettikunnan syyskokouksessa 23.10.2021 julkaistulla Huhtalan teoksella ”Kumpujen kätköistä – 1939–1945 menehtyneiden kadettiupseerien ja kadettien hautapaikat”.

Tehdessään tutkimusta kaatuneista kadettiupseereista ja kadeteista Huhtala huomasi, että Arkistolaitoksen ”Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet” – tietokannassa oli joitain puutteita ja virheitä.

– Yksi tällainen osio oli kullekin menehtyneelle merkitty hautauskunta ja hautausmaa. Koska tuon tutkimuksen fokus ei ollut siinä, mihin kukin sankarivainaja oli haudattu tai siunattu, asialla ei ollut suurta merkitystä, mutta työn valmistumisen ja saamani palautteen myötä mielenkiintoni asiaan kuitenkin heräsi ja ryhdyin selvittämään menehtyneiden täsmällisiä hautaus- tai siunauspaikkoja.

Huhtalan mittavan tutkimus- ja kirjoitustyön tuloksena on jälleen arvokas kunnianosoitus aikaisemmille upseerisukupolville, jotka ovat täyttäneet Kadettilupauksensa ja antaneet henkensä Isänmaan puolesta.

Kirja on luettavissa PDF-versiona tästä linkistä ja FlipBook-versiona tästä linkistä (tässä versiossa näkymän suurennus tapahtuu hiiren rullaa pyörittämällä).

Kari Huhtalan pitämä esitys kirjasta on katsottavissa tästä linkistä.

Teoksen kirjoitushanketta ovat tukeneet Kaatuneiden Muistosäätiö, Kadettikunta, Maanpuolustuksen Kannatussäätiö, Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö ja Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen rahasto.