Constantem Decorat Honor – Kadettikunta 1921-2021

Päätoimittaja: Markku Iskanius
Helsinki 2021
Kadettikunta ry
Otavan kirjapaino Oy
ISBN 978-952-99757-8-5 (sid.)
ISBN 978-952-99757-9-2 (PDF)

Kadettikunta täytti 100 vuotta 27.1.2021.

Itsenäisen Suomen Kadettikoulun ensimmäinen kadettikurssi alkoi 25.1.1919 ja päättyi 31.3.1920.  Kurssilta valmistui 56 kadettiupseeria. Kadettikoulun vuosipäivän juhlaan kokoontuneet ensimmäisen kadettikurssin upseerit perustivat 27.1.1921 Kadettikunnan elinikäisen kadettitoveruuden vaalimiseksi. Tämän periaatteen mukaisesti Kadettikunta toimii edelleenkin.

Kadettikunnan hallitus asetti vuoden 2017 alussa toimituskunnan valmistelemaan juhlakirjaa, joka olisi käytettävissä järjestön täytettyä 100 vuotta. Lopputulos, Kadettikunnan 100-vuotista taivalta juhlistava kirja ” Constantem Decorat Honor – Kadettikunta 1921–2021” on nyt julkaistu. Toimituskuntaan kuuluivat puheenjohtajana kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola, jäseninä Kadettikoulun johtaja, eversti Jukka Jokinen ja myöhemmin eversti Juha Helle sekä eversti Teemu Nurmela, everstiluutnantti ja sotatieteiden tohtori Marko Palokangas, juhlakirjan päätoimittaja, eversti ja sotatieteiden tohtori Markku Iskanius ja sihteerinä Kadettikunnan pääsihteeri, eversti Juha Tammikivi. Toimituskunnan työskentelyyn ovat osallistuneet myös kuvatoimittaja, everstiluutnantti Jukka Haltia, kielenhuoltaja Pekka Saloranta ja taittaja Simo Nummi.

Kirja ei olisi ollut mahdollinen ilman laajaa tukijoiden joukkoa. Kirjahanketta ovat tukeneet taloudellisesti Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen rahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Puolustusvoimien tukisäätiö, Turvallisuuden tukisäätiö, Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö, Uuden Päivän rahasto sekä Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö. Kadettikunta kiittää edellä mainittuja toimijoita merkittävästä tuesta juhlakirjan aikaansaamiseksi.

Kirja on luettavissa digi-versiona tästä linkistä.