Äärikäyttäytyminen- miten kohdataan, miten johdetaan? (2014)

Toimittanut Mari Ukkonen
Tampere 2014
Kadettikunta ry
Juvenes Print
ISBN 978-951-25-2584-3

Äärikäyttäytyminen – miten kohdataan, miten johdetaan? -seminaari järjestettiin MPKK:ssa 11.10.2013. Arvoseminaarien sarja on saanut alkunsa vuonna 2002 ja ensimmäinen Nuoret, arvot ja maanpuolustus -hankkeen arvoseminaari toteutettiin vuonna 2009. Tälllä kertaa seminaari pureutui äärikäyttäytymisen kohtaamiseen ja johtamiseeen. Seminaarissa tarkasteltiin kriisin kohtaamista ja sietoa muun muassa Hyvinkään ja Kauhajoen ampumatapausten sekä kansainvälisen kriisinhallinan kokemusten pohjalta.

Tähän julkaisuun on koottu seminaarin esityksien pohjalta kirjoitetut artikkelit ja esitellään seminaaria varten tehty tutkimus ihmisten kokemuksista äärikäyttäytymiseksi luokiteltavista tapahtumista kohtaan.

Seminaari liittyi Kadettikunnan johtamaan Nuoret, arvot ja maanpuolustus -tutkimushankkeeseen ja oli viides hankkeeseen liittyvä seminaari.

Teos löytyy myös Doria julkaisuarkistosta.