Väitteitä ja vastaväitteitä (1988)

Mikkeli 1988
Toimituskunta: Matti Närhi, Olli Nuoramo,
Kalle Liesinen
ISBN: 951-99507-9-6

Tiedotusvälineissä ja suuren yleisön keskuudessa on monesti valitettu, etteivät upseerit osallistu maanpuolustuskeskusteluun. Kadettikoulun käyneiden upseerien veljesjärjestö, Kadettikunta ry, on vastannut haasteeseen. Tähän kirjaan on koottu kannanottoja puolustuksemme peruskysymyksiin ja eräisiin julkisessa keskustelussa esiintyneisiin väitteisiin. Kirja on tarkoitettu maanpuolustuksesta tietoa haluaville. Kirjoitusten sanoman toivotaan leviävän. Niitä saa vapaasti lainata ja käyttää.

Kadettikunta ei luule voivansa käännyttää montaakaan maanpuolustuksen vastustajaa. Kielteisesti puolustusvoimiin suhtautuvien yksipuoliset näkemykset ja hämmästyttävän hyvin julkisuutta saanut propaganda on tehnyt monet kansalaiset epävarmoiksi. Heille kirjoitusten uskotaan antavan ajattelemisen aihetta.