Hyvä – paha hallinto (2012)

Toimittanut Eeva Kolttola
Tampere 2012
Kadettikunta ry
Juvenes Print Oy
ISBN 978-951-25-2323-8

Vuosittaisen arvoseminaarin aihetta pohdittaessa keväällä 2011, esiin nousi muutospaineissa kärvistelevien organisaatioiden kautta hallinnon käsite ja sen merkitys. Vuoden 2011 seminaarin teemaksi valittiin – hyvässä ja pahassa – hallinto. Hallintoon liittyy suoraan myös organisaation kyky reagoida uusiin, yllättäviin tapahtumiin ja kriisitilanteisiin. Niinpä hallinnon oheen nostettiin käytännön case-esimerkkejä kuvaamaan tilannekuvien merkitystä. Näitä ajankohtaisia esimerkkejä tuntui riittävän.

Tämä julkaisu koostuu kuudesta artikkelista, jotka perustuvat joko arvoseminaarissa 14.10.2011 pidettyihin alustuksiin tai liittyvät muuten käsiteltävään aihepiiriin.

Seminaari liittyi Kadettikunnan johtamaan Nuoret, arvot ja maanpuolustus -tutkimushankkeeseen ja oli kolmas hankkeeseen liittyvä seminaari.

Teos löytyy myös Doria julkaisuarkistosta.