Urkin viimeiset – 65. kadettikurssin ja 49. merikadettikurssin 40-vuotishistoriikkiteos on ilmestynyt

Veikko U.J. Heinonen (toim.) ja 65. kadettikurssin ja 49. merikadettikurssin historiikkitoimikunta: Urkin viimeiset – 65. kadettikurssin ja 49. merikadettikurssin historiikki 1981-2021. AC Air Art Oy Jyväskylä 2021. 978-952-68941-2-6.