Kurssin 35-vuotistapaaminen

Presidentti ja ylipäällikkö Mauno Koiviston ensimmäinen nimittämä, numeroltaan 66. kadettikurssi vietti 35-vuotistapaamistaan Tampereella 25.-26. elokuuta 2017. Tilanne kurssitapaamiselle oli sikäli otollinen, että palveluksessa on enää (tai vielä, ainakin nuorempien näkökulmasta) neljä kurssilaista, kaikki puolustusvoimien johtoon kuuluvia. Näin ollen jo reservissä olevat kaaderit saivat mahdollisuuden päivittää tietämystään puolustusvoimien tilasta ja vallitsevasta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Kylmän sodan veteraaneina saatoimme todeta monen asian palanneen entiselleen. Toisin kuin vielä muutama vuosi sitten, toimitaan nyt ensisijaisesti valmiuden ehdoilla. Toisaalta myös erot entiseen ovat huomattavat. Huollosta ollaan siirrytty logistiikkaan, jossa strategiset partnerit ovat oleellinen osa niin rauhan kuin kriisiajan toimintoja. Toiminnoissa panostetaan kansainväliseen yhteensopivuuteen ja valmistaudutaan kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen, toisin kuin kylmän sodan aikana, jolloin kaikin tavoin pyrittiin ehkäisemään tilannetta, jossa etenkin idästä olisi tarjottu kansainvälistä ”apua”.

Tulevista kurssitapaamisista päätimme vielä kerran pyrkiä hyödyntämään mahdollisuutta saada palveluksessa olevilta tilannekatsaus. Alustavasti tapaamme kahden vuoden päästä vain kaaderien kesken Helsingin pääpiirteisellä alueella. Puolisot pääsevät vastaavasti mukaan seuraavan kerran viiden vuoden päästä 40-vuotistapaamisen merkeissä.

Kadetti 6605