Monessa mukana

Tukirahaston hallitus kiittää vielä lämpimästi toimituskuntaa, kirjan toimittajia ja kaikkia kirjoittajia hienosta panoksesta. Kunnia kestävän palkka.

Kurssiveljet lähimpineen, jotka eivät ole vielä kirjaa hankkineet, voivat tilata sen allekirjoittaneelta, os Annankatu 25 H 58, 00100 Helsinki, p 09-2609990 tai sähköposti pertt. suominen(at)tammenlehva.fi. Kirjoja on rajoitetusti saatavissa.

Lappeenrannan vuosikokouksessa 2004 tehdyn päätöksen mukaisesti 2005 Tukirahaston vuosikokous ja kertausharjoitus pidetään 15.-18. Syyskuuta Budapestissa, jonne kurssiveli Pekka Kujasalo on meidät kutsunut. avec Hoida ilmoittautumisesi kurssikirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti suoraan Suomen Matkatoimistoon.

Toivotan kadettiveljille ja sisarille miellyttävää kesää.

Pertti Suominen
Tukirahaston puheenjohtaja