73. Kadettikurssin ja 56. Merikadettikurssin 30-vuotistapaaminen

Elokuun lopussa vuonna 1989 kurssimme valmistui ja tuoreet luutnantit aloittivat virkauransa Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa. 30 vuotta kului nopeasti ja syyskuun alussa 2019 kurssimme tapasi Maanpuolustuskorkeakoululla. Paikalle pääsi yli 50 kadettiveljeä daameineen. Vuosien kulumisen huomasi lähes ainoastaan siitä, että kurssikokousta johti kenraalikuntaan kuuluva ja muitakin puheenvuoroja käyttivät varsin korkea-arvoiset upseerit ja olihan joukossa useita sotilasvirasta eläkkeelle siirtyneitäkin.

Ohjelma noudatteli perinteistä kaavaa Vesa Tuomisen toivottaessa meidät tervetulleiksi Santahaminan kampukselle ja kurssikokouksen puhetta johti Vesa Virtanen. Poisnukkuneita muistettiin hiljaisella hetkellä. Sankariaulaan seppeleen laskivat kurssimme kadettivääpelit ja kadettipursimies. Tämän jälkeen tutustuimme Maanpuolustuskorkeakoulun uusiin rakennuksiin ja kiertokäynnillä pääsimme katsomaan miltä kadettien majoitus Kadettikoululla nykyään näyttää. Pienen huoltotauon jälkeen ilta jatkui ruokailulla ja juhlasalissa tanssin merkeissä sekä tietenkin olutkellarissa käytiin useita mukavia keskusteluita. Ilta kului nopeasti iloisessa seurassa.

Isommalla joukolla tapaamme jälleen viiden vuoden kuluttua. Osa puolustushaaroista ja aselajeista oli tavannut jo juhlapäivää edeltävänä iltana ja päätöksiä tehtiin jopa vuosittain tapahtuvista tapaamisista pienemmällä porukalla. Yhteydenpidossa kannattaa käyttää hyväksi Kadettikunnan verkkosivuja, jonne tältäkin kurssilta oma osio laaditaan.

Marko Varama
Kadetti 986me