”Joukkosi eessä – 1939-1945 menehtyneet kadettiupseerit ja kadetit” -kirja ja siihen liittyvä tietopankki julkaistu