Helsingin kadettipiirin tiedote 27.12.2022

Tervehdys hyvät jäsenet ja hyvää loppuvuotta! 

Alla Lahden kadettipiirin puheenjohtajan, eversti evp Ensio Mäkipellon lähettämä kutsu piirinsä järjestämään Kadettikunnan vuosipäivän juhlaan:

”Helsin­gin kadettipii­rin jäse­net avec olette lämpimäs­ti tervetullei­ta Lah­den kadettipii­rin Kadettikun­nan vuosipäi­vän iltajuh­laan lauantai­na 28.1.2023 klo 18.00 Lahden upseerikerholle. Asuna juhlapuku/tummapuku kunniamerkein.

Koko pake­tin hinta on á 65,00 eu­roa, sisäl­täen kol­men ruokala­jin illalli­sen pöy­tiin tarjoiltuna, alkumaljan ja yksi kaato viiniä/olutta. Maksu tasarahana Upseerikerholla.

Ilmoittautumi­set tu­lee tehdä järjestely­jen vuoksi jo 6.1.2023 mennes­sä sähköpostiin ensio.makipelto(at)pp.inet.fi tai puhelinnumeroon 040 5106987. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään kadettiveljiä ja -sisaria ilmoittamaan syntymäikansa ja kadettinumeronsa.

Ruoka­na tarjo­taan kermais­ta jokirapukeit­toa, prässät­tyä po­ron pot­kaa sekä suklaafondant. Ohjelmassa on puheita, tanssia sekä perinteinen Juhan Ville.” 

Helsingin kadettipiiri ei järjestä kuljetusta tapahtumaan vähäisestä tarpeesta johtuen.

Hyvää uutta vuotta!

Terveisin
Ville Vatanen
Helsingin kadettipiirin tiedottaja