Werner Hacklinin säätiön apurahat haettavissa

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö (linkki) jakaa apurahoja ja stipendejä upseerikoulutusta edistävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten sekä tukeakseen sotatieteellisten tapahtumien järjestämistä ja sotatieteellisten yhdistysten julkaisutoimintaa. Apurahoja ja stipendejä voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit. Säätiö ei ole tukenut virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä.

Kevään 2021 hakemukset tulee lähettää 30.3.2021 mennessä Pääesikunnan koulutusosastolle alla olevaan osoitteeseen. 

PEKOULOS
PL 919
00131 Helsinki

Tarkempia tietoja sekä hakemukseen käytettäviä lomakkeita saa majuri Samuli Tantulta – samuli.tanttu(at)mil.fi tai puh. 0299 510 161.