Mentorin merkintöjä 31 Luottamuksen rakentuminen verkostoissa verkkolehdessä

Kapteeni Markus Gardbergin johtamisen tieteenalaan lukeutuva väitöskirja ”Trust and Routines in Multi-supplier Networks” tarkastettiin tänään Maanpuolustuskorkeakoululla. Väitöskirjassa tarkastellaan luottamuksen rakentumista ja rutiinien muodostumista monitoimittajaverkostoissa.

Pekka Kurvinen analysoi väitöskirjan antia Kylkiraudan verkkolehdessä Mentorin merkinnöissään otsikolla ”Luottamuksen rakentuminen verkostoissa”

Artikkeli on luettavissa tästä linkistä.