Werner Hacklinin säätiön syksyn 2023 apurahat haettavissa

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö upseerikoulutuksen edistämiseksi jakaa apurahoja ja stipendejä upseerikoulutusta edistävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten sekä tukeakseen sotatieteellisten tapahtumien järjestämistä ja sotatieteellisten yhdistysten julkaisutoimintaa.

Apurahoja ja stipendejä voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit. Säätiö ei ole tukenut virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä.

Syksyn 2023 hakemukset tulee lähettää 30.9.2023 mennessä Pääesikunnan koulutusosastolle alla olevaan osoitteeseen.

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö upseerikoulutuksen edistämiseksi
PEKOULOS
PL 919
00131 Helsinki

Tarkempia tietoja sekä hakemukseen käytettäviä lomakkeita saa everstiluutnantti Antti Vasaralta   – antti.vasara(at)mil.fi tai puh. 0299 510 164.