Tänään vietetään Kansallista veteraanipäivää

Tänään on Kansallinen veteraanipäivä. Kansallinen veteraanipäivä on Suomessa sotaveteraanien kunniaksi 27.4. vietettävä juhlapäivä ja yleinen liputuspäivä. Lapin sota ja samalla Suomen osuus toisessa maailmansodassa päättyi 27.4.1945, joka on jäänyt Suomen puolustusvoimien viimeisimmäksi sotapäiväksi.

Veteraanisukupolvi turvasi viime sodissamme maamme itsenäisyyden ja kansamme olemassaolon sekä vastasi sotien jälkeen maamme jälleenrakentamisesta. Veteraanisukupolveen kuuluvat maatamme asein puolustaneiden lisäksi myös ne, jotka muuten palvelivat maatamme itsenäisyyden turvaamista ja jälleenrakentamista. Veteraanien tärkein perintö jälkipolville on itsenäinen isänmaa. Veteraaniemme työn tuloksena valtakuntamme johto kykeni palauttamaan rauhan itsenäisyytemme ja vapautemme sekä perustuslakiemme koskemattomuuden ja pohjoismaiseen perinteeseen nojaavan demokratiamme säilyttäen.

Veteraaneja on vuoden 2024 alkaessa vielä joukossamme 2 000, heistä sotainvalideja on lähes neljäsataa. Veteraaniemme keski-ikä on jo yli 99 vuotta ja useita kymmeniä heistä on saavuttanut kunniakkaan sadan vuoden iän. Veteraanien puolisoita ja leskiä sekä sotaleskiä on noin 6 500.

Vuoden 2024 kansallisen veteraanipäivän teema ”Veteraanien perintö turvataan – yhdessä onnistumme; Veteranernas arv bevaras – tillsammans lyckas vi” viestii veteraanien perinnön säilymisen ja sen jatkuvan tunnettuuden turvaamisen tärkeydestä. Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään tänä vuonna Vaasassa.

Kadettikunnan ”Veteraanien Perintö – Arvet efter Veteranerna” sivustoon pääsee tästä linkistä.