Sotatieteiden maisterit valmistuvat

Sotatieteiden maisterikurssi 9 ja SMOHJ18-kurssi (lentoupseerit) valmistuvat tällä viikolla. Valmistumiseen liittyvät menot toteutetaan kolmessa osastossa kolmena päivänä koronavirustilanteen vuoksi ja kurssin valmistujaisjuhla on siirretty ensi kevääseen. SM9-kurssi on viimeinen vanhan opetussuunnitelman muotoinen kurssi ja 7.9.2020 alkava kurssi toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijat saapuivat Maanpuolustuskorkeakoululle kaksi vuotta sitten, vietettyään työelämässä neljä vuotta. Poikkeuksena lentoupseerin koulutusohjelman opiskelijat, jotka ovat aloittaneet maisterikoulutusohjelman opinnot heti valmistuttuaan sotatieteiden kandidaateiksi kuusi vuotta sitten. Näin ollen kahden vuoden opinnot on hajautettu kuuden vuoden ajalle sopeuttaen ne työelämän rinnalle.

Sotatieteiden maisterin tutkinto (SM) on ylempi sotatieteellinen korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto koostuu upseerien (SM), lentoupseerien (SMOHJ) ja viranomaisyhteistyön (SMVIR) koulutusohjelmista.

Lisätietoa tutkinnosta tästä linkistä.