Otteita 50-vuotisjuhlan kurssikokouksesta

Eturivi vasemmalta Seppo Vuorio Aura-puolisoineen, Paula Hämäläinen, Leena Norkola, Seija ja Urpo Mukala, Raili Mäkipää, Saara Ahonen, Antero Mäkipää, Veikko Tähtinen, Raija Juurikkala, Allan Vainio, Veikko Helle ja Kalervo Hälvä. Välirivi vasemmalta Kari Norkola, Veikko Poikonen, Ritva Poikonen (vain otsa), Nanny Teikari, Kirsti Perkiönmäki, Jussi ja Helka Kivelä, Seija ja Reijo Kuusisto takana välissään Aulis Laine, Arto Aremo, jonka vierellä näkyy hiukset Jouko Sunin seuralaisesta Anneli Castrénista, Jouko Suni, Kalervo Tarvainen, Marja Vainio, Erkki Itkonen ja Raimo Riikonen. Takarivi vasemmalta Eero Teikari, Airi ja Jarmo Mattila, Leena Kilkki, Marja-Liisa ja Matti Mattila, Anna-Liisa Innanen, Matti Koskimaa, Erkki Kolkka, Kalevi Vaittinen, Veli Pernaa, Pekka ja Kirsti Sydänmäki, Veikko Karmala ja Pekka Lilja.

40. Kuninkaalliseksi Kaaderirykmentiksi itsensä organisoituneen kurssin kokous pidettiin 2.6.2006 klo 14.00 – 14.40 Kadettikoululla, Santahaminassa 29:n kaaderin ollessa paikalla. Rykmentin esikuntapäällikkö Reijo Kuusisto avasi juhlavuoden kurssikokouksen ja toivotti kaaderit tervetulleiksi. Hän totesi osallistumisprosentin nousseen ilahduttavan suureksi eli 74,5 prosentiksi.

Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki lopullisesti poistuneiden 23 kadettiveljen muistolle.

Seuraavaksi kuultiin pääpiirteet toiminnoista edelliseltä 5-vuotisjaksolta, jossa esikuntapäällikkömme kiinnitti erityisen huomion kurssin Krakovan matkaan v 2003 ja sotahistorialliseen matkaan Kannakselle vuonna 2005 .

Tulevista toiminnoista todettiin, että jatketaan perinteellisiä toimintamuotoja eli kuukausittaisten lounastapaamisten järjestämistä ja kutsuttaessa osallistumista synttäreille yms kaadereitten tapaamisiin. Esikunta tiedottaa jäsenistölle ja leskille syksyn jäsentiedotteessa syys- ja talvikauden lounaskokousten pitoajat. Sitä ennen asiasta neuvotellaan ravintola Perhon myyntipäällikön kanssa. Lisäksi pyritään tekemään muutamia yhteisiä matkoja.

Kurssimme sotilasarvoltaan vanhin eli Rykmentin Komentaja on kenraalimajuri Hans Christensen. Esikuntapäälliköksi valittiin yksimielisesti edelleen Reijo Kuusisto ja muiksi jäseniksi Urpo Mukala, Raimo Riikonen, Veikko Poikonen, Antero Mäkipää ja Kari Norkola. Varojen hoito uskottiin atk-taiturille Matti Mattilalle. Hänen toimiaan tarkkailee kurssiveli Erkki Itkonen.

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön hallitus on palkinnut juhlakirjamme, “Urkin ensimmäiset, Kaaderimuistoja 2 “, toimittamisen 1000 eurolla Kari Norkolalle. Juhlakirjat jaettiin perusjakeluna 2 kirjaa kaikille juhliin osallistuneille kadettiveljille sekä leskille. Kadettikoululle lahjoitettiin 4 kirjaa ja järjestelyissä avustaneille kullekin oma kirja muistoksi kurssimme vierailusta.