Maailman muutos ja Suomi 1990-2010 -tietopankki uuteen alustaan nettisivustoksi

Kadettikunta julkaisi vuonna 2011 ”Maailman muutos ja Suomi 1990-2010” monipuolisena multimediaoppimisympäristönä opetuksen tueksi. Juuri tehdyssä päivityksessä alkuperäinen materiaali vietiin sellaisenaan uuteen alustaan nettisivustoksi. Samalla materiaali ryhmiteltiin uudelleen mm. alavalikkoja yhdistämällä luettavuuden ja selaamisen helpottamiseksi.

Maailmanlaajuista, kahden vastakkaisen blokin välistä valtakamppailua, ”kylmän sodan” kautta, kesti yli neljä vuosikymmentä aina 1990-luvun alkuun asti, joten on ymmärrettävää, että sen jälkeisiä tapahtumia yhä verrataan tuohon aikaan. Tällöin on kuitenkin aiheellista kiinnittää huomiota siihen, kuinka perustavasti olosuhteet ovat viime vuosina muuttuneet Suomen lähialueilla Euroopassa, ja miten maailman valtasuhteiden vastakäynnistynyt muutos tulee vaikuttamaan Euroopan ja Suomen asemaan.

Sivustoon pääsee tästä linkistä

Sivuston käyttäjän kannattaa huomioida, että siinä esitetyt kehitysnäkymät perustuvat 2010-luvun alun tilanteeseen ja niiden pohjalta silloin tehtyihin arvioihin.