Kylkiraudan turvallisuuspolitiikan kolumnisti vaihtuu

Kapteeni Tapani Montonen

Kylkiraudan uutena turvallisuuspolitiikan kolumnistina aloittaa kapteeni Tapani Montonen 17.3. ilmestyvässä Kylkiraudan numerossa 1/2023. Hän on palvellut viimeiset kolme vuotta kadettien ja maisteriopiskelijoiden strategian opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Montonen sanoo pyrkivänsä tulevissa kolumneissaan samaan kuin opettajanakin eli tuomaan esille ajankohtaisia kehityskulkuja ja tapahtumia, niitä sopivasti teorianäkökulmien kautta avaamalla.

– Voisi kai sanoa, että turvallisuuspolitiikka ja strategia on ollut lähellä sydäntä läpi opintojen ja uran alkupuolen. Pääaineeksi strategia valikoitui niin kandidaatin- kuin maisteriopinnoissakin. Aika oli toisenlainen, asevoiman roolia kansainvälisessä politiikassa on joutunut aika ajoin jopa perustelemaan.  Erityisiä kiinnostuksen kohteita minulle ovat päätöksenteko ja osaamisen kehittäminen – strategian viitekehyksessä toki.

Kadettikunta kiittää kolme vuotta kolumnistina toiminutta yleisesikuntamajuri, dosentti, sotatieteiden tohtori Antti Parosta ”ajan hermolla” olleista ja analyyttisistä  kolumneista ja toivottaa hänelle menestystä uusissa tehtävissään.