Kutsu tutkimukseen liittyvään haastatteluun upseerien puolisoille