Kokemuksia korona-ajan opinnoista Maanpuolustuskorkeakoulussa

Kadetti Katri Moilanen 106. kadettikurssilta ja yliluutnantti Tuomas Lilja sotatieteiden maisterikurssi 10:ltä kertovat Kylkiraudan verkkolehden artikkeleissaan ”Koronan kestävä kadetti” ja ”Yksilön vapaus ja vastuu korostuvat” kokemuksistaan korona-ajan opiskelusta Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Artikkelit ovat luettavissa tästä linkistä.