Stipendit

Kadettikunta voi myöntää jäsenilleen stipendejä, joka omista varoistaan tai erityisistä stipendirahastoista, tunnustukseksi Kadettikunnan ja sen päämäärien hyväksi tehdystä työstä.