Kadettikunta turvallisuuspolitiikan kentällä -kirja julkaistu

Kadettikunta julkaisi vuosipäivänään 27. tammikuuta 2023 kirjan Kadettikunta turvallisuuspolitiikan kentällä.

Teoksen on toimittanut komentajakapteeni, dosentti Marco Krogars. Kirjan kuvituksesta ovat vastanneet everstiluutnantti Jukka Haltia ja Marco Krogars.

Teos on ajankohtainen kuvaus pitkäjänteisestä työstä, jota järjestö on tehnyt suomalaisten maanpuolustustahdon vahvistamiseksi 1960-luvulta nykypäivään.

Sysäyksen Kadettikunnan toiminnalle antoi yhteiskunnan radikalisoituminen, missä perinteiset arvot haastettiin vasemmiston toimesta. Aseistakieltäytyjiä nostettiin jalustalle ja sotilaspasseja poltettiin. 1970-luvulla mentiin jopa niin pitkälle, että peruskoululaisia kasvatettiin kokeiluluonteisen opetussuunnitelman myötä neuvostojohtoisen sosialismin hengessä.

Vastapainoksi maanpuolustusvastaisille voimille Kadettikunta käynnisti maanpuolustusaatteellisen työn, missä virallisen turvallisuuspolitiikan viestiä levitettiin laajoissa kansalaispiireissä. Erityisesti kohteena ovat olleet opettajat ja eri kouluasteilla toimivat oppilaat. Vuosikymmenten saatossa erilaisiin tilaisuuksiin on osallistunut noin kolme miljoonaa ihmistä.

Työ jatkuu edelleen aktiivisesti, mutta sen toteutusmuodot ovat kehittyneet. Kadettikunta ylläpitääkin tänä päivänä useita tietopankkeja, joista piirtyy esiin niin sotiemme veteraanien tärkeä työ kuin ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset haasteetkin. Tietopankkien rakentamisessa on tehty laajapohjaista yhteistyötä Opetushallituksen ja monien muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.

Teoksen edellyttämä tausta-aineiston tutkimus ja julkaisun toimittaminen eivät olisi olleet mahdollista ilman laajaa tukijoiden joukkoa. Kirjahanketta ovat tukeneet taloudellisesti Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Puolustusvoimien tukisäätiö, Sotavahinkosäätiö (Turvallisuuden tukisäätiö), Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen rahasto ja Uuden Päivän rahasto. Kadettikunta kiittää edellä mainittuja toimijoita merkittävästä tuesta kirjan aikaansaamiseksi.

Kirjan PDF-versio on luettavissa tästä linkistä ja digi-versio tästä linkistä.