Kadettikunnalle uusi pääsihteeri ja Kylkirauta-lehdelle uusi päätoimittaja sekä artikkelitoimittaja

Pääsihteerin tehtävien vaihto menossa. Oikealla eversti evp Juha Tammikivi ja vasemmalla pääsihteerin tehtävässä 1.1.2022 aloittava eversti evp Heikki Pohja.

Eversti evp Juha Tammikivi toimi Kadettikunnan pääsihteerinä kunnioitettavat kolmetoista vuotta vuosina 2009-2021.

Tammikiven pääsihteeriyden aikana kokonaistoiminnan  keskiössä on ollut erityisesti Kadettikunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen ja tietopankkien päivittäminen.

– Olemme menneet mukaan laajalti sosiaalisen median kanaville ja kehittäneet myös kansalaisille avoimen Kylkiraudan verkkolehden, jonne on kohdistunut tietohakuja vuosittain 2,5 miljoonaa kappaletta. Toinen kehittämisen alue on ollut koululaisille ja kansalaisille suunnatun historian ja turvallisuuspoliittisen sekä maanpuolustustietouden välittäminen julkaisemalla avoimia tietopankkeja verkossa. Kruununjalokivenä olemme kehittäneet Turvallisuuspolitiikan tietopankkia, joka on julkaistu myös ruotsinkielisenä.  Myös veteraanien perinnön välittäminen nykynuorisolle on ollut toiminnan keskiössä ja olemmekin uudistaneet ja kehittäneet veteraanienperintö -verkkosivustoa. Lisäksi meidän tietopankit ovat tukeneet erityisesti koronapandemian aikana hyvin koululaisten etäopintoja. Tietopankkeihin on kohdistunut noin 13 miljoonaa tietohakua vuosittain.

Hän on erittäin tyytyväinen Kadettipiirien toimintaan.

Kadettipiirit ovat osallistuneet aktiivisesti Kadettikunnan strategiatyöhön ja toiminnan kehittämiseen aina Hangosta Sodankylään. Kadettipiirien  tekemä yhteisöllinen toiminta kokoaa yhteen eri upseerisukupolvia kumppaneineen.

Tammikivi korostaakin Kadettikunnan roolia arvoyhteisönä.

Kadettikunta on arvoyhteisö, jonka toiminnalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä aina kadetista kenraaliin. Kadettikunta on ainutlaatuinen yhteisö, jolle ei ole löytynyt vielä maailmalta vastaavaa järjestöä. Toivotan seuraajalleni, eversti Heikki Pohjalle menestystä Kadettikunnan moninaisissa tehtävissä aina Hangosta Sodankylään. Constantem decorat honor – Kunnia kestävän palkka.

***

Vasemmalla Kylkirauta-lehden uusi päätoimittaja komentaja Ville Vänskä ja oikealla uusi artikkeli- ja kirjallisuustoimittaja komentaja evp Kari Aapro.