Suomalainen upseerikoulutus 200 vuotta (1978)

Joensuu 1978
Jääkäriliitto ry, Kadettikunta ry,
Suomen Reserviupseeriliitto ry,
Upseeriliitto ry
ISBN: 951-99172-9-2

Yrjö Maunu Sprengtporten alkoi virkatalossaan Ristiinan Brahelinnassa opettaa maakunnan aatelisnuorukaisia upseerin tehtäviin Savon joukoissa. Paria vuotta myöhemmin opetus laajennettiin koko Suomea koskevaksi Joroisten Haapaniemeen perustetussa Pohjolan ensimmäisessä kadettikoulussa.

Haapaniemessä aloitettua työtä jatkettiin Suomen Suuriruhtinaskunnan kadettikoulussa Haminassa. Tämä lakkautettiin kuitenkin venäläistämisaikana. Suomalainen upseerikoulutus oli keskeytyksissä yli kymmenen vuotta, kunnes tätä lähdettiin hakemaan vieraalta maalta oman maan itsenäistymiseen valmistauduttaessa. Ja niinpä jo vuoden 1917 lopussa voitiin aloittaa sotilasohjaajien koulutus kotimaassa.

Tästä siemenestä on kasvanut maamme turvallisuuspolitiikan ja kehittyvien puolustuvoimien tarpeita vastaava erittäin monipuolinen korkeimpaan sotilasopetukseen ulottuva upseerikoulutusjärjestelmämme.

Tämä kirja kuvaa tuon pitkän kehityksen tien eri vaiheet ja saavutukset.