Puolustamme Suomea (1984)

Mikkeli 1984
ISBN: 951-99603-3-3
Toimituskunta: Matti Närhi, Olli Nuoramo,
Matti Lyly-Yrjänäinen, Rafael Hursti

Kadettikoulun käyneiden upseerien veljesjärjestö Kadettikunta ry julkaisi vuosi sitten tuolloin käytyyn maanpuolustuskeskusteluun liittyen Väitteitä ja vastaväitteitä -nimisen kirjan. Siihen oli koottu kymmenen upseerin kirjoitukset maanpuolustuksesta.

Maanpuolustus ei kuitenkaan ole vain upseerien asia, vaan koko kansan. Sen vuoksi on tähän kirjaan pyydetty kirjoitukset eri siviilitehtävissä toimivilta alansa asiantuntijoilta

Julkisuudessa käytävässä maanpuolustuskeskustelussa perinteisiä arvoja kuten maamme vapautta ja itsenäisyyttä väheksyvät puheenvuorot saavat vieläkin huomiota osakseen. Kadettikunta toivoo, että nyt julkaistavat mielipiteet osoittavat maanpuolustuksestamme ja itsenäisyydestämme kannettavan huolta kaikilla aloilla.