Arvot ja velvollisuudet isänmaan puolustuksessa (2005)

Toimittanut Risto Sinkkko
Helsinki 2005
Kadettikunta ry
ISBN: 951-25-1594-6

Teos perustuu Maanpuolustuskorkeakoulussa 17.2.2005 pidetyn seminaarin esitelmiin. Teemoina seminaarissa olivat ”Arvot ja velvollisuudet Isänmaan puolustuksessa”.