Joukkosi eessä – 1939-1945 menehtyneet kadettiupseerit ja kadetit -kirja ja siihen liittyvä tietopankki julkaistu