Maksuton perintöoikeuteen liittyvä neuvontapalvelu Kadettikunnan jäsenille

Kadettikunnan perustama Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on tukenut jo yli 60 vuoden ajan kadettiveljiä ja -sisaria sekä heidän omaisiaan hautaus- ja perheavustuksin. Sen lisäksi säätiö on antanut yli 10 vuoden ajan oikeudellista neuvontapalvelua Kadettikunnan jäsenille perhe- ja perintöoikeuden alalta.

Oikeudellinen neuvontapalvelu toteutetaan puhelinneuvontana, joka on Kadettikunnan jäsenelle, hänen puolisolleen tai perilliselleen maksutonta. Maksutonta puhelinneuvontaa voi saada enimmillään yhden tunnin ajan. Tämän on todettu olevan riittävä perusasioiden selvittämiseksi. Neuvontapalvelu koskee perhe- ja perintöoikeuden aihealueita, joita ovat muun muassa edunvalvonta, edunvalvontavaltuutus, elatusasiat, ennakkoperintö, lahja, testamentti, avioehtosopimus, ositussopimus, perunkirjoitus, perinnönjako ja kuolintapauksen perusteella mahdollisesti maksettavat erilaiset etuudet sekä edellä mainittuihin oikeustoimiin liittyvä verosuunnittelu.

Neuvontapalvelun toteuttaa Asianajotoimisto Lindell Oy (linkki).

***

Lisämateriaalia alla olevista linkeistä (OTM Kaisa Mähkän artikkelit Kylkiraudan numeroissa 1-4/2019, 1/2020 ja 2/2020)

– Avio-oikeus ja avioehtosopimus – mitä ne merkitsevät avioerotilanteessa?

– Edunvalvontavaltuutuksesta ja ikääntymisen ennakoinnista

– Perimysjärjestyksestä, lakiosaoikeudesta, lesken asemasta ja testamentin laatimisesta

– Erilaisista testamenteista ja perintöverotuksesta

– Harkitulla perintösuunnittelulla veroetua

– Yhteisomistuksesta ja yhteisomistuksen purkamisesta