Helsingin kadettipiirin puheenjohtajan tervehdys ja tapahtumakalenteri alkuvuodelle 2023

Yhteiskunnan kriisinsietokyky

Erään siviilijohtajan kanssa käymäni keskustelu vuosia sitten keskittyi johtamiseen. Hän päivitteli muun muassa kesälomien ja muiden poissaolojensa aikaista johtamishaastetta. Kerroin hänelle sotaväen niin rauhan kuin sodankin ajan käytänteestä päällikkö – varapäällikkö, komentaja – esikuntapäällikkö. Nykyisinhän on jo apulaiskomentajatkin. Johtaminen on siis aina varmennettu ja päätöksentekijä löytyy. Yrityksissä, varsinkin PK-yrityksissä, ei näin ole. Toimitusjohtaja kantaa kaiken vastuun. Ehkäpä syvässä rauhan tilassa asiat hoituvat viiveistä huolimatta, mutta sodan ajan olosuhteissa tilanne voi olla toinen.

Ukrainan sota on osoittanut arvioimamme nykyaikaisen sodan kuvan oikeaksi. Sotatoimet ja sodan vaikutukset koskettavat koko yhteiskuntaa ja aiheuttavat koko kansalle kärsimystä. Kaikilla aloilla on oltava valmiudet selvitä sodan vaikutuksista. Sotilaat toki keskittyvät asevoimien joukkojen kautta sotilaalliseen maanpuolustukseen, mutta muunkin yhteiskunnan on pyörittävä. Johtaminen ja toiminta on luonnollisesti sodan takia vielä paljon haasteellisempaa kuin normaalioloissa.

Ehkäpä meidänkin pitäisi nykyistä enemmän kiinnittää huomiota koko yhteiskunnan toimivuuteen mahdollisessa kriisissä. Tämä koskee viranomaisia, virastoja, laitoksia, kaupunkeja ja kuntia, yrityksiä eli siis lähes kaikkia yhteiskunnan toimijoita. Luonnollista on, että meidän sotilaiden ajatukset keskittyvät itse sotatoimiin liittyvään suunnitteluun. Resurssien puitteissa tulee toki muunkin yhteiskunnan suunnittelua ja valmistelua sekä itse toimintaa tukea.

Siviilipuolellakin johtaja – varajohtaja asetelma helpottaisi ainakin 24/7 johtamista, eikä yksi ihminen pala pitkäkestoisessa kriisissä loppuun. Varmaan myös sotilaspuolelta tutut tilanteenarviointi – päätös – suunnittelu – toimeenpano toimivat kriisiaikana myös monissa muissa organisaatioissa. Reservimme käsittää paljon ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä.

Tulevana Nato-jäsenmaana meillä on ainakin annettavaa muille jäsenmaille yhteiskuntamme
kokonaisturvallisuuden mallissa. Eri toimijoiden yhteistyö ei saa siinä kuitenkaan jäädä vain suunnittelun asteelle, vaan asiat tulee viedä käytäntöön. Maanpuolustuskurssit, niin valtakunnalliset kuin alueelliset, erilaiset viranomaisyhteistyön muodot ja paikallispuolustusharjoitukset parantavat koko yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Nato-jäsenyys tuo tähän vielä mukaan entistä vahvemman kansainvälisen aspektin.  Jatkuva harjoittelu on tarpeen.

Kadettiupseereilla on ennen kaikkea koulutuksensa ja kokemuksensa kautta annettavaa muun yhteiskunnan kriisinsietokyvyn parantamisessa. Tiedän monen reservissä olevan jo näissä tehtävissä toimivankin. Toivon mukaan myös sijoitukset ovat tässä suhteessa kunnossa ja niin puolustusvoimat kuin rajavartiolaitoskin käyttävät osaamispotentiaalin hyödyksi. Myös eri yhteistyötapaamisissa tulee muun yhteiskunnan toimivuutta tukea tässä suhteessa, vaikkei kyse ole suoranaisesti sodan ajan joukkojen sijoituksista. Sitten vain suunnittelu ja harjoittelu käyntiin. Työsarkaa riittää, vaikka tilanne onkin Suomessa varsin hyvällä mallilla.

Ukrainan sota jatkuu ja Nato-jäsenyys etenee. Kadettiupseerien asiantuntemukselle on kysyntää. Tuetaan kykyjemme mukaan yhteiskuntamme kriisinsietokykyä niin palveluksessa kuin reservissäkin. Maanpuolustustietoisuuden parantaminen on osa tätä kokonaisuutta ja siihen meillä kaikilla on mahdollisuus.

Hyvää Joulua ja Uutta vuotta 2023.
Eversti Timo Pöysti
Helsingin kadettipiirin puheenjohtaja

***

Helsingin kadettipiirin hallituksen kokoonpano vuodelle 2023

Helsingin kadettipiirin syyskokous pidettiin keskiviikkona 30.11.2022, jossa Helsingin kadettipiirin hallitukseen vuodelle 2023 valittiin seuraavat henkilöt:

Ev evp Timo Pöysti – puheenjohtaja
Evl evp Sami Mattila  – varapuheenjohtaja
Kaptl Saska Pajunen – rahastonhoitaja (UUDPR)
Ylil Miika Collan Sihteeri (LSMV)
Ltn Viktor Paulinen Tiedottaja (ILMASK)
Ev Juha Tammikivi Jäsen (EVP)
Kom Mikko Sistonen Jäsen (PE)
Maj Maria Hokkanen Jäsen (KAARTJR)
Kaptl Jussi Ahokas Jäsen (MERISK)
Kapt Lauri Mattila Jäsen (KAARTJR

***

Tapahtumakalenteri alkuvuodelle 2023 ja kutsu luennoitsijapooliin luettavissa tästä linkistä.