Everstiluutnantti Henrikki Haapamäki Vuoden kadettiupseeriksi

Haapamäki näkee, että kadettiupseerina oleminen ja Kadettikuntaan yhteisönä kuuluminen ovat hänelle kunnia-asioita.

Isänmaallisuus ja upseerin arvot sekä mahdollisuus tehdä työtä maanpuolustuksen eteen ovat ja ovat olleet minulle elämän tärkeintä sisältöä. Vuoden kadettiupseeriksi nimittäminen on minulle suuri kunnia ja olen todella otettu tästä huomionosoituksesta. Valinta kertonee, että olen onnistunut tekemään oikeita asioita niin järjestötoiminnassa kuin upseerin ammatissanikin. Osoitan parhaat kiitokseni Kadettikunnalle sekä erityisesti Pirkanmaan ja Kainuun piireille, joiden toiminnassa olen aktiivisimmin ollut mukana.

Hän myös katsoo, että Kadettikuntaa tarvitaan edelleen vaikka yhdistystoiminta ja yhteisöllisyys ovat joutuneet nykypäivänä luovuttamaan aikaa ihmisten muille aktiviteeteille.

– Järjestöillä aina tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Eritoten maailmassa, jossa turvallisuustilanne on elinaikamme epävakain, tarvitaan yhteisöllisyyttä. Kadettikunta tarjoaa mahdollisuuden jäsenistön yhdessäoloon ja ajatusten vaihtoon. Tärkeä osa toimintaa on myös kertoa suurelle yleisölle meille tärkeistä asioista. Moniarvoistuvassa maailmassa näen Kadettikunnan yhtenä tärkeimmistä tehtävistä turvallisuuspoliittisen tietämyksen kasvattamisen. Maanpuolustuksen tuominen lähemmäksi kansalaista jo kouluissa pidettävien turvallisuuspolitiikka-esitelmien kautta on tätä työtä parhaimmillaan. Myös internetin ja sosiaalisen median käyttämisessä Kadettikunta on mielestäni onnistunut hyvin. Molempia lähestymistapoja tarvitaan. 2020-luvun Kadettikunta on parhaimmillaan tiivis yhteisö, jossa jäsenet ovat aktiivisia ja järjestö tunnetaan myös yhteiskunnallisesti merkittävänä toimijana.